Lægårdens Camping

Utrolig velholdt familieplads

Pladsen:

Pladsen er godkendt til 230 enheder med en fastligger procent på 75%. I lokalplanen fra 2010 er der givet tilladelse til yderligere 170 pladser, således at det samlede antal kan komme op på 400 enheder. Det nuværende areal, der dækker campingpladsen, er på 8,9 ha og med det ekstra stykke jord på 5,4 ha kan pladsen komme op på et samlet areal på 14,3 ha. 

Pladsen har 1 servicebygning placeret ca. midt på pladsen samt en mindre servicebygning placeret i den store bygning ved indgangen til pladsen. Bygningerne er fra hhv. 2003 og 2008. Derudover er der en stor legeplads og mini zoo.  

På pladsen er der 3 shelters, boldbane, legeplads samt fællesstue/festsal med plads til 120 gæster.

Der er 6 mobile-homes og 6 hytter på pladsen.

Pladsen har tilladelse til vintercampering på hele pladsen.

Der er 2 store boliger tilknyttet pladsen, hvilket gør det velegnet for 2 generationer eller 2 familier at drive pladsen.

Kontakt Campingmæglerne for yderligere informationer om pladsen.

Boliger:

Til pladsen hører 2 privatboliger. 

Bolig 1 er på 365 m2 inkl. 55 m2 erhverv, og bolig 2 er på 250 m2.

Ønsker man ikke at benytte begge boliger vil det være muligt at etablere udlejningslejligheder eller B&B i bolig 2.

Pris: Kontakt Campingmæglerne

Kontakt Campingmæglerne for yderligere informationer om pladsen.